Web Sitemize Hoş Geldiniz...

 

Web Sitemiz

Bu site Bitek-o’nun düzenlediği yarışmaya katılmak amacı ile Furkan Emrehan KILIÇ tarafından hazırlanmıştır.
Sitenin hazırlanması yaklaşık 30 gün sürmüştür. İçeriğin hazırlanmasında kullanılan kaynakların %99'u kitaptır. Bu işe başlamadan önce Internet’teki kaynaklara baktığımda diğer medeniyetlere (Osmanlı, Hitit vb.) ait kaynaklar olmasına rağmen sadece Anadolu Selçuklu medeniyetini anlatan bir site olmadığının farkına vardım.Hem de böyle bir açığı kapatmak amacıyla bu işe başladım.. Devamı>>>

 

Anadolu Selçuklu Devleti

Üçoklu Kınık boyuna mensup Selçuklu hükümdar ailesinden Süleyman Şah tarafından, Anadolu'da kurulmuştur. Malazgirt Zaferiyle, Anadolu kapılarını Türklere açan Sultan Muhammed Alparslan, bu savaşa katılan kumandan ve Türkmen reislerine Anadolu'yu Türkleştirme ve İslamlaştırma görevini verdi. Bunlardan, Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yabgu'nun torunu olup, Anadolu'daki fetih harekâtından sonra Antakya'dan Anadolu'ya girdi. 1074 yılında Konya ve havalisini mahallî Rum despotlarından alarak, fetihlere devamla İznik önlerine geldi. 1075 senesinde İznik'i fethederek, emrindeki kuvvetlerin merkezi yaptı. Böylece Türkiye Selçuklu Devletinin temeli atılmış oldu.

Devlet teşkilatı, sağlam bir esasa sahipti. Türkiye Selçukluları; Karahanlı, Büyük Selçuklu ve Abbasîlerin yanında diğer Türk ve İslam devletlerinin teşkilatlarından da büyük ölçüde faydalandılar. Bunları mükemmel bir şekilde kendi bünyelerine uydurdular.Sultanlar, devletin idaresinde hissedilen ihtiyaçlara göre teşkilatlarını genişlettiler ve zaman zaman da yenileme yoluna.. Devamı>>>

 

Anadolu Selçuklu Sultanlarının Tahta Çıkış Tarihleri

Padişahlar Saltanat Yılları
Kutalmışoğlu Süleyman Şah 1076
Birinci Kılıç Arslan 1092
Şehinşah (Melikşah) 1110
Birinci Rükneddin Mesud 1116
İkinci Kılıç Arslan 1155
Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev (Birinci Hükümdarlığı) 1192
Rükneddin Süleyman Şah 1196
Üçüncü Kılıç Arslan 1204
Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev (İkinci Hükümdarlığı) 1205
Birinci İzzeddin Keykavus 1211
Birinci Alâeddin Keykubad 1220

Devamı>>>

 
      Yukarı çıkmak için tıklayınız